woensdag 10 mei 2017

Nieuwe website!Deze website wordt niet langer meer bijgehouden. De nieuwe website heet Lezen Over Zwemmen en deze vindt u hier.

maandag 13 februari 2017

Het verhaal achter een zwemfeest-affiche van de Amsterdamse A.M.V.J.-zwemclub

Onlangs schafte ik voor mijn collectie een aantal van de hiernaast afgebeelde affiche aan. Een aantal zaken maakten mij nieuwsgierig:
  • In welk jaar werd dit zwemfeest* gehouden?
  • Wat was de A.M.V.J.?
  • Waar was het A.M.V.J. Bad?
  • Waarom was er een specifiek onderdeel Wedstrijden leerlingen Middelbare scholen?

 * dergelijke wedstrijden werden in die tijd vaak zwemfeesten genoemd omdat er, naast het feit dat de zwembaden soms versierd werden, ook ruimte was voor bijvoorbeeld clownsnummers of schoonspring- of waterpolodemonstraties.

zondag 12 februari 2017

Moderne zwemslagen - M.J. Huizinga

Moderne zwemslagen is de tweede, geheel omgewerkte druk van Handleiding bij het snelzwemmen en is, volgens de gegevens van de Koninklijke Bibliotheek, verschenen in 1934. Het is geschreven door dr. M.J. Huizinga, bevat 52 pagina's en is uitgegeven door uitgeverij M.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. 

Het boekje werd destijds verkocht voor f 1,-. Op dit moment (voorjaar 2017) wordt het boekje bij de KB gedigitaliseerd en zal dus over enige tijd volledig online te lezen zijn.
"Zwemmen is meer ontspannen dan inspannen"

zondag 15 januari 2017

Jannie's vrolijke zwemclub - Annie de Man

Deze ongedateerde (waarschijnlijk) eerste druk verscheen volgens de Koninklijke Bibliotheek in 1951 bij Uitgeverij Kluitman en is onderdeel van de Zonnebloem Serie. Volgens die zelfde KB verschenen er tot 1985 nog 5 drukken. De eerste druk omvat 148 pagina's. Het boek is geschreven door Annie de Man en de illustraties zijn van Nans van Leeuwen.

Naast de 4e druk uit 1961 bezit ik ook de 5e of 6e druk uit de jaren '80. Het verhaal is in deze laatste 2 drukken opnieuw verteld door Debbie de Jong en van nieuwe illustraties voorzien door Will Berg (zie onderaan).

dinsdag 27 december 2016

Allemaal te water! - Jan Feith

Het boekje Allemaal te water! van Jan Feith is ongedateerd, maar verscheen volgens zijn Wikipedia-pagina in 1920. Dit boekje werd aangeboden door de Hilversumse Overdekte Bad- en Zweminrichting (gebouwd in 1913) en is: Opgedragen aan het deel onzer Nederlandsche Jeugd, dat nog altijd niet zwemt; en aan de Ouderen die zich voor 'n gezonde opvoeding onzer aanstaande Zwemmers en Zwemsters zoo gaarne beijveren! Het is een uitgave van de N.V. Drukkerij Trio uit Den Haag. Het boekje omvat 32 pag's.

De indeling van het boekje is op een heel aardige wijze verwoord: